Prohlášení o shodě

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Zaměřujeme se na pomoc výrobcům nebo provozovatelům strojních zařízení a to jak vzhledem k bezpečnosti těchto strojních zařízení z hlediska analýzy rizik či BOZP, tak na vypracování průvodní či provozní dokumentace. Zajistíme tedy vše potřebné pro splnění základních požadavků příslušných směrnic či nařízení vlád, aby bylo možno vydat ES prohlášení o shodě a zařízení provozovat.

ANALÝZA RIZIK

Zajistíme analýzu rizik u nových strojních zařízení případně posouzení bezpečnosti u již provozovaných strojních zařízení podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Analýza rizik
Průvodní dokumentace

PRŮVODNÍ DOKUMENTACE

Zajistíme vypracování potřebné průvodní dokumentace pro prodej a následně bezpečný provoz obsahující návod výrobce pro montáž, manipulaci, opravy, údržbu, výchozí a následné pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení. V případě dovozu zařízení zajistíme servis pro uvedení tohoto zařízení do provozu a vydání ES prohlášení o shodě

PROVOZNÍ DOKUMENTACE

Zajistíme vypracování potřebné provozní dokumentace pro bezpečný provoz obsahující provozní předpis a pravidelné kontroly a revize zařízení, jakož i pokyny pro případnou výměnu nebo změnu částí zařízení.

Průvodní dokumentace
NV 378/2001 Sb.

POSOUZENÍ STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ DLE NV 378/2001 Sb.

Zajistíme posouzení provozní dokumentace a technického stavu zařízení podle nařízení vlády č. 378/2001 Sb., včetně vypracování check listu, následného seznamu opatření k nápravě a případně zajištění samotné nápravy.

ŠKOLENÍ

Zajistíme či zprostředkujeme školení v oblastech BOZP, analýzy rizik či vystavení ES a Průmyslové vlastnictví - patenty, užitné vzory, zlepšovací návrhy prohlášení o shodě. Dále školení OZO BOZP dle zákona č.309/2006Sb., Revizní technik tlakových zařízení, Montážní pracovník plynových zařízení, Lektor – školitel BOZP, Specialista BOZP

Poradenství