Výrobní program

I. Šedá litina až do 14 000 kg

- dle PN-EN 1561: EN-GJL-200, EN-GJL-250, EN-GJL-300

- dle PN-91/H-83153

II. Nízkolegovaná šedá litina až do 10 000 kg

- dle PN-88/H-83144: ZICr0,8; ZICr1,5; ZICr2; 5 ZINiCrC, ZICr2,5; ZINiCrC, ZICu1,0; ZINi; ZINi1,0; ZISi5Cr; ZIMo; ZIMJoCr; ZIMo0,8Cr

III. Tvárná litina až do 4 000 kg

- dle PN-EN 1563, EN-GJS-400-15, EN-GJS-450-10, EN-GJS-500-7, EN-GJS-600-3, EN-GJS-700-2

- dle PN-8/H-83144 I PN-78/H-83124: ZsNi0,8; ZsSi58; ZsNi1,1; ZsNi2,0; ZsNi1,1Mo; ZsNi1,3Cr; ZsNi1,1MoCr

IV. Uhlíková ocel až do 3 500 kg

- dle PN-85/H-83152: L400, L450, L500, L600 – skupina I a II

- dle PN-ISO 3755: 200-400, 200-400W, 230-450, 230-450W, 270-480, 270-480W, 340-550, 340-550W

V. Legovaná konstrukční ocel až do 3 500 kg

- Dle PN-H-83156: L20G, L35G, L3GS, L35HGS, L35HM, L35GM, L30H, L40H, L35HNM

VI. Otěruvzdorná ocel až do 3 500 kg

- dle PN-88/H-83160: L45G, L40GM, L30GS, L35GSM, L120G13

Základní výrobní sortiment

- koksovny, chemický průmysl

- rámy a vrata

- průmyslové armatury – ventilové části

- průmyslové armatury – ventilové části

- ozubená kola, lanové kladky

- jeřábová kola

- brzdové kotouče a bubny

- příslušenství z oceli (kokily na ingoty, spodní rámy, licí pánve, odlévací formy)

- chladící desky pro vysoké pece, obložné desky

- náhradní díly

Zařízení

- dvojité-kelímkové středofrekvenční indukční pece s kapacitou 6 tun/ (vyrobené ABB)

- stojan pro sférodiazaci a modifikaci litiny

- pece na tepelné zpracování

- kalení (vodní)

- míchačky pro samotvrdnoucí formovací písek – furanové směsi

- rekultivační písek

- písek pro míchačky

- tryskací stroje OWD 1000, OWD 4500